Afgeronde rechthoek: ONTHAAL   ACCEUILAfgeronde rechthoek: HOE LID WORDEN ?Afgeronde rechthoek: ONZE TROEVENAfgeronde rechthoek: ONZE MISSIEAfgeronde rechthoek: RECHTSBIJSTANDAfgeronde rechthoek: LEDENVOORDELENAfgeronde rechthoek: CONTACTEER ONSAfgeronde rechthoek: Formulier downloadenAfgeronde rechthoek: HOE KUNT U LID WORDEN ?
Wij zijn zeer vereerd indien u lid zou worden van het CVPF.
Het volstaat hiertoe het aanvraagformulier in te vullen en dit door te mailen naar: cvpf.cdpf@gmail.com
U mag het ook afdrukken en ondertekend versturen naar: CVPF-vzw 
"Comité ter Verdediging van het Personeel van Financiën" – CVPF
Drukpersstraat 20 1000 Brussel
Het lidgeld bedraagt voor het kalenderjaar 2020 slechts € 28 !
Na de download vind u het formulier terug in de map “downloads” van uw PC, tenzij u dit in Windows anders heeft geconfigureerd.

FR

 

NL

 

CVPF    CDPF