Afgeronde rechthoek: ONTHAAL   ACCEUILAfgeronde rechthoek: HOE LID WORDEN ?Afgeronde rechthoek: ONZE TROEVENAfgeronde rechthoek: ONZE MISSIEAfgeronde rechthoek: RECHTSBIJSTANDAfgeronde rechthoek: LEDENVOORDELENAfgeronde rechthoek: CONTACTEER ONSAfgeronde rechthoek: WAT IS ONZE MISSIE?
WAAR STAAN WIJ VOOR?
	Herstellen van de waardigheid van het ambt van het Personeel van de FOD Financin
	Verwerven van een eigen statuut voor het personeel
	Verbetering van de werkomstandigheden
	Een weddeherziening voor alle graden, dit omwille van de specificiteit van ons ambt en de complexiteit van de fiscale wetgeving
	Een grotere fiscale rechtvaardigheid, dit door het aanwerven van voldoende gekwalificeerd personeel en door het verstrekken van de nodige middelen om onze taak beter te kunnen uitvoeren.

FR

 

NL

 

CVPF CDPF