Afgeronde rechthoek: ONTHAAL   ACCEUILAfgeronde rechthoek: HOE LID WORDEN ?Afgeronde rechthoek: ONZE TROEVENAfgeronde rechthoek: ONZE MISSIEAfgeronde rechthoek: RECHTSBIJSTANDAfgeronde rechthoek: LEDENVOORDELENAfgeronde rechthoek: CONTACTEER ONSAfgeronde rechthoek: ONZE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING:
Wat alsÖ?
Zoals met alle andere verzekeringscontracten hoopt men er nooit beroep op te moeten doen. Maar in geval van nood is het nuttig om correct verzekerd te zijn. Weet u bijvoorbeeld dat, ongeacht de verantwoordelijkheid tegenover derden de ambtenaren van FinanciŽn persoonlijk aansprakelijk blijven ten overstaan van de Administratie wat betreft de schadeclaims (moreel en materieel) veroorzaakt tijdens de uitoefening van hun ambt, ongeacht de omstandigheden van de feiten (mobbing, geweld, onvoorzichtigheid of toeval). 
Met andere woorden, wij hebben niet het recht om enige vergissing te begaan, noch fouten te maken.

Het CVPF. biedt u de mogelijkheid om op zeer voordelige wijze deze collectieve polis te onderschrijven voor amper 25,00 Ä per kalenderjaar..

FR

 

NL

 

CVPF††† CDPF