Vlaams Huis Drukpersstraat 20 1000 Brussel
cvpf.cdpf@gmail.com

CVPF

Comité ter Verdediging van het Personeel van Financiën

Lidmaatschap

voor minder dan 3EUR per maand bent u al lid

Onze Troeven

Niet politieke vakorganisatie

Individuele begeleiding Sociaal toegankelijk

Rechtsbijstand

In geval van nood, schadeclaims

Verdediging door specialist in rechtbank: raadsman-verdediger; advocaat
Ledenvoordelen:

Ledenkorting Pelckmans Belastinggids

Jaarlijks kan u de Beleggings- en belastinggids van uitgeverij Pelckmans tegen een voordelig tarief aanschaffen via het CVPF.

RECHTSBIJSTAND

Wat als…?

Zoals met alle andere verzekeringscontracten hoopt men er nooit beroep op te moeten doen. Maar in geval van nood is het nuttig om correct verzekerd te zijn. Weet u bijvoorbeeld dat, ongeacht de verantwoordelijkheid tegenover derden de ambtenaren van Financiën persoonlijk aansprakelijk blijven ten overstaan van de Administratie wat betreft de schadeclaims (moreel en materieel) veroorzaakt tijdens de uitoefening van hun ambt, ongeacht de omstandigheden van de feiten (mobbing, geweld, onvoorzichtigheid of toeval). Met andere woorden, wij hebben niet het recht om enige vergissing te begaan, noch fouten te maken.

Het C.V.P.F. biedt u de mogelijkheid om op zeer voordelige wijze deze collectieve polis te onderschrijven voor amper 25,00 € per jaar.
ONZE MISSIE

Herstellen van de waardigheid van het ambt van het Personeel van de F.O.D. Financiën

– het verwerven van een eigen statuut voor het personeel – de verbetering van de werkomstandigheden – een weddeherziening voor alle graden, dit omwille van de specificiteit van ons ambt en de complexiteit van de fiscale wetgeving – een grotere fiscale rechtvaardigheid, dit door het aanwerven van voldoende gekwalificeerd personeel en door het verstrekken van de nodige middelen om onze taak te vervullen.

Comité ter verdediging van het personeel van Financiën – vzw Drukpersstraat 20 1000 Brussel

Email: cvpf.cdpf@gmail.com